Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i offentlige anskaffelser kan forhindres ved å stille riktige krav om lønns- og arbeidsvilkår.

Veileder om krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Les mer om hvilke krav forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter stiller og hvordan du kan følge opp slike krav.

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er et viktig verktøy. I anskaffelsesregelverket er det også tatt inn nye bestemmelser som skal bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Dette gjelder for eksempel bestemmelser om krav til lærlinger og begrensning av antall ledd i leverandørkjeden for renholdstjenester og bygge- og anleggsarbeider.

Mer om arbeidslivskriminalitet

Verktøy

Gode nettsteder i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Oppdatert: 6. januar 2022

Kontakt

Spørsmål om arbeidslivskriminalitet

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord