Hopp til hovedinnhold

Søk

83 søkeresultater funnet
Verktøy

LCC Basiskurs BAE - kursmateriell

Kursmateriell for grunnleggende innføring i livssykluskostnader (LCC) i bygg. Kursmateriellet er laget av DFØ, er gratis, og kan brukes av alle.

Verktøy

Risikomatrise tidlegfase OPS - BAE

Risiko i OPS- prosjekt bør plasserast med den som mest kostnadseffektivt kan handtere og minimere det enkelte risikoelement. Dette bør framstillast i ei risikomatrise.

Verktøy

Grønn materialguide

Dette er veileder med praktisk og pedagogisk oversikt over miljøegenskaper til ulike bygningsmaterialer. Den gjør det enklere å ta miljøriktige valg i planleggingen av et byggeprosjekt.

Verktøy

Miljøavtale leige

Norsk Eiendom har utvikla ein miljøavtale som kan brukast ved leige av eigedom. Med slike avtalar kan du som leigetakar bidra til å redusere miljøpåverknaden i bygget du leiger.

Verktøy

Retningslinjer og strategiar for leige av eigedom

Desse dokumenta kan brukast til inspirasjon om du skal etablere retningslinjer for leige av eigedom i organisasjonen din. Prosedyrane er utvikla av Skatteetaten og inngår som ein del av deira kvalitetssystem for leige av eigedom.

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord