Hopp til hovedinnhold

Søk

113 søkeresultater funnet
Verktøy

Mal for gjennomgang av dokumentasjon

Jernbaneverket har utviklet en mal som hjelp til å få en ryddig oversikt/ sammendrag av hva man observerer i timelister, lønnslipper og arbeidsavtaler.

Verktøy

System for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i renholdstjenester

Dokumentet beskriver prosedyren for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår for Oslo kommunes rammeavtale for kjøp av renholdstjenester. Det angis blant annet hva som skal gjøres, hvordan og når dette skal gjøres, og hvem som er ansvarlig, både på systemnivå og bestillernivå.

Verktøy

Etikk og etiske innkjøpsretningslinjer

Helse Sør-Øst er et godt eksempel på hvordan virksomheten kan samle og jobbe systematisk med etikk. Sidene inneholder ulike verktøy og maler til bruk i arbeidet med antikorrupsjon.

Verktøy

Behov- og kravspesifikasjon

Helsedirektoratets "Behov- og kravspesifikasjon" er et godt eksempel på utforming av funksjonelle behov for utvikling av en digitaliseringsløsning.

Verktøy

Berekraftige matinnkjøp – Sjukehuset i Vestfold

Berekraftig og økologisk mat er ei satsing på eit av Noregs største sjukehuskjøken. Martin Skadsheim, avdelingssjef for matforsyningsavdelinga, fortel om korleis og kvifor han tykkjer dette er viktig.

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord