Hopp til hovedinnhold

Søk

143 søkeresultater funnet
Verktøy

Kontrakter for kjøp av varer

Kontrakter til bruk ved anskaffelse av varer i en rammeavtale, og til bruk ved en enkeltstående vareanskaffelse. Kontraktene er gratis å bruke og kan benyttes av alle.

Verktøy

LCC Basiskurs BAE - kursmateriell

Kursmateriell for grunnleggende innføring i livssykluskostnader (LCC) i bygg. Kursmateriellet er laget av DFØ, er gratis, og kan brukes av alle.

Verktøy

Kunnskapsdepartementets forskningsavtale

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag. Forskningsavtalen regulerer blant annet krav til publisering av forskningsresultater.

Verktøy

Mal for kontraktsstrategi

Hensikten med malen er å synliggjøre planleggingen av alle anskaffelser over kr. 500 000,-
Kontraktsstrategien synliggjør vurderinger og valg som er gjort i planleggingsfasen av anskaffelsen og skal gi et beslutningsgrunnlag for å kunne iverksette gjennomføring av anskaffelsen.

Verktøy

Prosjektmandat

Gjennom prosjektetablering skal det setjast klare mål, setjast av dedikerte ressursar med tydeleg ansvarsdeling og lagast ein god rapporteringsstruktur.

Verktøy

Mandat for anskaffing – Mal

Mandatet er eit avgjerdsdokument som beskriv formålet med anskaffinga på eit overordna nivå, og sikrar innkjøparen mandat til å gjennomføre ei anskaffing.

Verktøy

Mal for kontraktstrategi

Kontraktstrategi er eit avgjerdsdokument som beskriv alle strategiske vurderingar og konklusjonar og som sikrar innkjøpar mandat til å lage konkurransedokumenta.

Verktøy

Gjennomføringsplan

Gjennomføringsplanen er det interne arbeidsdokumentet i verksemda for styring, ressurstildeling og framdrift av anskaffinga

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord